Färdiggrillad kebab

_______

Färdiggrillade kebab är på 15kg i varje kartong.